De Hogere Veiligheidskundige opleiding (HVK)

Brochure aanvragen

De HVK opleiding

Tijdsgeest opleiding
De tijdgeest van onze pre-HVK/HVK opleiding laat zich als volgt samenvatten:

 • Risicoleiderschap, de combinatie van leiderschap, onzekerheid en risico. Met name onze eerste module is gericht op deze benadering.
 • Human factors, menselijke betrouwbaarheid en presteren, mentale en fysische belasting, usability en ontwerp.
 • Resilience ofwel snel en veerkrachtig optreden bij onvoorziene situaties. Centraal staat vakmanschap en improvisatie.

Deze invalshoeken zijn verweven in onze diverse modules naast de gebruikelijke thema’s en onderwerpen gericht op het functioneren als Hogere Veiligheidskundige in deze tijd.

Doel opleiding
De opleiding HVK heeft tot doel u op te leiden tot intern of extern adviseur. In deze rol wordt van u verwacht dat u complexe risico’s voor veiligheid en gezondheid kunt herkennen en analyseren.
Vervolgens moet u op basis van deze analyse de arbeidsorganisatie op overtuigende wijze kunnen adviseren inzake de beheersing van risico’s. U levert steeds een deskundig advies waarbij u oog heeft voor de bedrijfsprocessen.

De pre-HVK wordt als onderdeel gezien van de HVK-opleiding. Met het volgen van de pre-HVK opleiding heeft u module 6 van onze HVK opleiding voltooid. Ook onze Leergang Wetgeving & Aansprakelijkheid is een module in onze HVK opleiding (module 7).

Inhoud HVK opleiding

Module 1 – Risicobeheersing/risicomanagement/risicoleiderschap – 5 lesdagen
 • Risicomanagement en risicoleiderschap
 • Opzet risicosturing
 • RI&E en toetsing
 • Methodieken
Module 2 – Ongevalsanalyse – 4 lesdagen – module 1 + 2 gezamenlijke toetsafsluiting
 • Ongevalsanalyse
 • Methodieken
 • Externe veiligheid
 • Β-visie, meer techniek
 • Equipment under control
 • Resilience
Module 3 – Brand en Explosiegevaar – 4 lesdagen – toetsafsluiting
 • Brandprincipes en brand
 • Menselijk gedrag
 • Preventie
 • Gevaarlijke stoffen en opslag
 • Explosieveiligheid/drukapparatuur/besloten ruimten
 • Electrische veiligheid
Module 4 – Arbeidshygiëne/fysische, chemische en biologische factoren – 4 lesdagen – toetsafsluiting
 • Gevaarlijke stoffen
 • Toxicologie
 • Epidemiologie
 • Biologische agentia
 • Geluid en trillingen
 • Straling
Module 5 – Verandermanagement en Human Factors – 4 lesdagen – toetsafsluiting
 • Beïnvloeding
 • Adviesprocessen
 • Auditing en managementsystemen
 • Organisatiekunde
 • Beleid
 • Human Factors
Module 6 – pre-HVK opleiding – 7 dagen – pre-HVK scriptieafsluiting
 • Dag 1 Veiligheidskundige thema’s zoals:
  o Ongevallenonderzoek, – analyse en trendanalyse
  o Beleid/programma: voorlichting & onderricht / opleiding specifieke deskundigheid
  o Uitvoeren RI&E, TRA, LMRA, werkvergunning
  o Implementatie NEN ISO 45001 enz.
 • Dag 2 Onderzoek opzetten
 • Dag 3 Onderzoek uitvoeren
 • Dag 4 Rapporteren over onderzoek
 • Dag 5 Schriftelijk adviseren
 • Dag 6 Mondeling presenteren
 • Dag 7 Presenteren van eigen onderzoek
 • Afsluiting Scriptieverdediging
Module 7 – Wetgeving & Aansprakelijkheid – 5 lesdagen – toetsafsluiting
 • Dag 1 Inleiding recht/bijzonder vormen van aansprakelijkheid
 • Dag 2 Arbowetgeving
 • Dag 3 CE markering en arbeidstijdenwet
 • Dag 4 Handhaving Inspectie SZW (Arbeidsinspectie en strafrechtelijke aansprakelijkheid)
 • Dag 5 Civielrechtelijke aansprakelijkheid bij arbeidsongevallen en beroepsziekten
Tijdsbesteding, voorbereiding en intake
Het totaal aantal contactmomenten bedraagt 33 lesdagen (inclusief de module pre-HVK), incl. avonden. De totale studiebelasting is circa 1000 uur (lesdagen 250 uur, zelfstudie 500 uur, scriptie 250 uur). Deze studiebelasting is afhankelijk van voorkennis en ervaring. De uren buiten de contactmomenten worden besteed aan zelfstudie die bestaat onder andere uit het maken van opdrachten en het voorbereiden van toetsen.

Vooropleiding
Voor een succesvolle deelname aan onze opleiding is een hbo-denkniveau en/of hbo-werkniveau noodzakelijk. Wij toetsen dit aan de hand van kopieën van diploma’s of een combinatie van een functiebeschrijving en een verslag van een assessment, mede op basis van deelname aan onze pre-HVK.

SKO-erkenning
De HVK staat onder auspiciën van Hobéon-SKO.
Examen
De pre-HVK opleiding heeft een bij- en nascholingserkenning voor OVK-ers en MVK-ers van Hobeon-SKO te Den Haag.

Kosten
Het examen bestaat uit het maken van een eindrapport en het presenteren van het eigen onderzoek en rapport.

Startdatum
Het examen bestaat uit het maken van een eindrapport en het presenteren van het eigen onderzoek en rapport.

Meer informatie

Vul onderstaand formulier in en ontvang meer informatie omtrent de HVK opleiding. U kunt zich ook direct aanmelden.

Address :

adres

Email :

sipke@gelling.nl

Phone :

010 1234567