Waarom een Pre-HVK opleiding?

Onze pre-HVK opleiding is juist voor u als u zich meer wilt bekwamen in:

 • Het tot u nemen van bepaalde theorie m.n. als het onderwerp ver van uw dagelijkse werkpraktijk staat;
 • Logisch redeneren/denken;
 • Het onder woorden brengen van bepaalde kennis;
 • Het verwoorden van een (logisch) betoog zoals bijvoorbeeld in een onderzoeksrapport;
 • Een bepaalde kenniscluster zoals statistiek, chemie, risico’s inventariseren en -evalueren, onderzoeksmethoden en technieken.

Per potentiële pre-HVK kandidaat (na OVK/MVK of HBO opleiding) inventariseren we waar het knelpunt zit. Het pakket dat wordtaangeboden in de pre HVK wordt afgestemd op vaardigheden aande hand van de genoemde inhoudelijke thema’s. Daarbij gaat hetdeels om inhoudelijke vakken, maar echt méér om vaardigheden:

Wij leggen het accent op de volgende vaardigheden bij onze pre-HVK:

 • Leren leren
 • Oefenen met logica
 • Oefenen met mondelinge uitdrukkingsvaardigheden
 • Oefenen met het op schrift zetten van gedachten/adviezen
 • Oefenen met het doen van onderzoek

Bovengenoemde vaardigheden kun je trainen door te oefenen met de inhoudelijke thema’s als genoemd in de moduledagen van onze pre HVK.

pre-HVK

De pre-HVK staat onder auspiciën van Hobéon-SKO en biedt de volgende onderwerpen:

 1. Module 1 (2 dagen)
  Wet- en regelgeving, taken functies en de positie van de HVK-er
 2. Module 2 (2 dagen)
  Gevaarlijke stoffen, organische chemie en begrippen
 3. Module 3 (2 dagen)
  Rapporteren, presenteren, stuctureren van onderzoek, adviesvaardigheden
 4. Module 4 (1 dag)
  Arbeidsmiddelen, vervolg verdieping OVK/MVK opleiding
 5. Module 5 (1 dag)
  Ergonomie, structureren van onderzoek
 6. Module 6 (1 dag)
  De dynamische levende RI en E, en het Plan van Aanpak
De eerste module wordt afgesloten met de pre-HVK-toets.
Lesduur en lesdata (9 dagen)
Middag en avond van 13.00 – 20.00 uur.

De tweede editie van onze pre HVK opleiding gaat van start op:
 1. 17 april 2019
 2. 9, 28 mei 2019
 3. 12, 26 juni 2019
 4. 11, 25 sept 2019
 5. 9 oktober 2019
Locatie
Kantoor Gelling Publishing & Training, Pr. Alexanderlaan 1a te 2912 AJ Nieuwerkerk a/d IJssel.

Kosten pre-HVK
€ 4.550,- excl. btw (9 lesdagen), inclusief alle materialen/ begeleiding, toets/examen en een mini-iPad met platform.

Vooropleiding
Als vooropleiding voor de pre-HVK wordt verwacht dat u de
OVK/MVK-opleiding met goed gevolg heeft afgesloten. U bent tevens
aantoonbaar werkzaam op HBO denk- en werkniveau.
Na het volgen van de pre-HVK opleiding kunt u – na een uitgebreid
intake-gesprek – verder met het vervolg: de HVK-opleiding.
Bij GellingVeiligheid in combinatie met de HVK-opleiding van Apply.

Lesdata
Het HVK vervolgprogramma start in mei 2019.

Docenten
Hoofddocenten
Dr.Ingeborg van der Geest
Dr. Walter Zwaard
Siep Slager HVK
Pieter de Boer HVK

Onze docenten zijn gevormd vanuit de adviesraad van onze uitgeverij in combinatie met specialisten, ieder op hun eigen vakgebied. Door onze samenwerking met Vapro, Aboma en Copla beschikken wij over een enorm netwerk aan bewogen enthousiaste docenten.

SKO-erkenning
De pre-HVK opleiding heeft een bij- en nascholingserkenning voor OVK-ers en MVK-ers van Hobéon-SKO te Den Haag

Meer informatie

Vul onderstaand formulier in en ontvang meer informatie omtrent de Pre-HVK opleiding. U kunt zich ook direct aanmelden.

Address :

adres

Email :

sipke@gelling.nl

Phone :

010 1234567