De pre-Hogere Veiligheidskundige opleiding (pre-HVK)

‘De ideale brug’

Brochure aanvragen

Voor wie is Pre-HVK opleiding geschikt?

Voor de Middelbaar Veiligheidskundige die na zijn OVK/MVK opleiding graag wil beginnen aan de HVK-opleiding is er nu de mogelijkheid om te starten met de pre-HVK opleiding. Omdat de stap van MVK maar HVK groot is, heeft Gelling Veiligheid deze pre-HVK ontwikkeld om zo de doorstroom van MVK naar HVK te vergemakkelijken. De pre-HVK opleiding is dé ideale brug tussen de OVK/MVK opleiding en de HVK-opleiding. De pre-Hogere Veiligheidskundige opleiding (pre-HVK) is uniek en heeft meerwaarde doordat zij zich vooral onderscheidt door minder de nadruk te leggen op de vakinhoud en veel meer op de advieskant. Tijdens de MVK opleiding wordt met name gekeken naar risico’s en beheersing van deze risico’s. De pre-HVK opleiding gaat hier nog dieper op in en kijkt met name naar uw rol als analyticus, onderzoeker, begeleider, organisator en leider om vanuit deze rollen op de diverse gebieden van veiligheid binnen een organisatie de juiste sturing te kunnen geven. De pre-HVK is dan ook met name bedoeld voor die mensen die functioneren op MVK-niveau, ook in het bezit zijn van een MVK-diploma en een forse werkervaring hebben in de hoek van de veiligheid, procesindustrie/ productie/bouw/installatie/woningcorporaties et cetera. Maar ook valt te denken aan mensen met ervaring bij overheidsorganisaties zoals waterschappen en in de zorg. Wanneer deze functionarissen willen doorleren en enige aarzeling hebben om naar het HVK-niveau toe te werken, dan is de pre-HVK uitermate geschikt. De pre-HVK is een van de modules van de HVK-opleiding en hét onderdeel om de kandidaat te bekwamen in het maken van een eindscriptie op HVK niveau. De deelname aan de 7 lesdagen en het maken van een afrondende pre-HVK toets geven een goede indicatie of de kandidaat op HBO-werk- en denkniveau kan functioneren en of hij of zij in staat is de HVK opleiding met succes te vervolgen.

Voordelen van het volgen van de pre-HVK/HVK combinatie

Er zijn een aantal voordelen te noemen bij het volgen van de pre-HVK/HVK combinatie, zoals:
 • Leren in eigen tempo door dit aanbod in specifieke modules;
 • Modules naar keuze;
 • Minder strak in tijd gebonden dan een reguliere HVK opleiding;
 • Intensieve begeleiding bij het maken en voorbereiden van een eindwerk(scriptie);
 • Ideaal om te ruiken, proeven en testen aan het HVK-niveau om vervolgens direct dit HVK-niveau in te gaan met vervolgmodules;
 • Pre-HVK module, scriptie, wordt apart afgesloten met verdediging en diploma onder auspiciën van Hobéon-SKO;
 • Module Wetgeving & Aansprakelijkheid is een afgeleide van de zeer inhoudsvolle leergang en een kernonderdeel van onze HVK opleiding;
 • Via de pre-HVK wordt zeer snel toegewerkt naar onderzoeksopzet/-voorstel. Dag 1 start al met een eigen onderzoek;
 • Meekijken door een inhoudelijk deskundige;
 • De examencommissie toetst onderzoeksopzetten;
 • Peer-reviews;
 • Eenvoudige leeromgeving;
 • Naast onderzoeksvaardigheden wordt ook aandacht besteed aan: o discussietechniek o vergadertechniek o gesprekstechniek o kritisch denken.

Inhoud opleiding

Als pre-HVK’er bent u in staat om veiligheid naar een hoger niveau te brengen. U wordt opgeleid om als deskundige professional, intern of extern, ondersteuning te verlenen bij het beheersen van veiligheidsrisico’s en u leert veiligheid op een goede én veilige manier te organiseren. U beschikt over competenties als:

 • het goed kunnen analyseren en onderzoeken van situaties;
 • het implementeren en begeleiden van maatregelen;
 • het organiseren van draagvlak binnen de organisatie;
 • managementvaardigheden als leiderschap en natuurlijke autoriteit op basis van kennis.

Met de pre-HVK opleiding kunt u zich verder bekwamen in:

– het leren van theorie, ook van onderwerpen die misschien ver van uw dagelijkse werkpraktijk staan;
– logisch redeneren/denken;
– het onder woorden brengen van kennis;
– het verwoorden van een logisch betoog zoals bijvoorbeeld een onderzoeksrapport;
– kennisclusters zoals statistiek, chemie, het inventariseren en evalueren van risico’s, onderzoeksmethoden en technieken.

Het accent ligt voor de pre-Hvk opleiding op:

 • leren leren;
 • oefenen met logica;
 • oefenen met mondelinge uitdrukkingsvaardigheden;
 • oefenen met het op schrift zetten van gedachten/adviezen;
 • oefenen met het doen van onderzoek.

Deze vaardigheden kun je trainen door te oefenen met de inhoudelijke thema’s als genoemd in de moduledagen van de pre-HVK.

Hoofddocent is dr. Ingeborg van der Geest.

Module 1

De module van de Pre-HVK bestaat uit 7 lesdagen met iedere lesdag een ander onderwerp. De module wordt afgesloten met de pre-HVK-toets (bedrijfsopdracht, leren rapporteren toets, schriftelijk examen).

 1. Dag 1 Veiligheidskundige thema’s zoals:
  o discussietechniekv
  o vergadertechniek
  o gesprekstechniek
  o kritisch denken.
 2. Dag 2 Onderzoek opzetten
 3. Dag 3 Onderzoek uitvoeren
 4. Dag 4 Rapporteren over onderzoek
 5. Dag 5 Schriftelijk adviseren
 6. Dag 6 Mondeling presenteren
 7. Dag 7 Presenteren van eigen onderzoek
 8. Afsluiting Scriptieverdediging
Startdatum
De startdatum van de pre-HVK opleiding is 29 oktober 2019. De vervolgdata worden zo spoedig mogelijk bekend gemaakt.
Locatie
Kantoor Gelling Publishing & Training, Pr. Alexanderlaan 1a te 2912 AJ Nieuwerkerk a/d IJssel.

Kosten pre-HVK
De kosten voor de pre-HVK-opleiding (module 1) zijn € 4.550,00 excl. BTW.

Hierbij is inbegrepen het studiemateriaal en de boeken, het examen en begeleiding bij het maken van de bedrijfsopdracht en het eindrapport. Iedere deelnemer ontvangt bovendien een mini-iPad met platform/leeromgeving.
Tijdsbesteding, voorbereiding en intake
Iedere pre-HVK’er voert een intake met de opleider om goed voorbereid te zijn op de keuze van de veiligheidskundige thema’s. Tussen de lesdagen zal de kandidaat zich goed moeten voorbereiden op iedere stap in het vooronderzoek, onderzoek en rapportageproces. Dit betekent dat van de kandidaat ongeveer 40 à 45 uren zelfstudie verwacht wordt buiten de te volgen lesdagen.

Vooropleiding
Voor een succesvolle deelname aan onze opleiding is een hbo-denkniveau en/of hbo-werkniveau noodzakelijk. Wij toetsen dit aan de hand van kopieën van diploma’s of een combinatie van een functiebeschrijving en een verslag van een assessment, mede op basis van deelname aan onze pre-HVK.

Lesdata
Het HVK vervolgprogramma start op 7 november 2019 as. in Capelle aan den IJssel met de specifieke module risicomanagement. Vervolgens zal Gelling Veiligheid in maart 2020 ism Copla het vervolgprogramma van de HVK-opleiding voortzetten.

Graag verwelkomen wij u op woensdagmiddag 30 oktober voor onze informatiemiddag op ons kantoor. Opgave secretariaat@gelling.nl
SKO-erkenning
De pre-HVK opleiding heeft een bij- en nascholingserkenning voor OVK-ers en MVK-ers van Hobeon-SKO te Den Haag.

Examen
Het examen bestaat uit het maken van een eindrapport en het presenteren van het eigen onderzoek en rapport.
Doorstromen
Mocht het zo zijn dat u de pre-HVK hebt gevolgd, dan bestaat de mogelijkheid om door te stromen naar de HVK opleiding (ism Gelling/Copla) . De pre-HVK opleiding wordt dan gezien als eerste module. Vervolgens kunt u in 28 lesdagen uw HVK opleiding afronden. Het eindwerk gedeelte hebt u dan grotendeels achter de rug in verband met het afsluiten en verdedigen hiervan in de pre HVK module Deze wordt namelijk afgesloten met een eindwerk als toets op HVK-niveau.

Mocht het zo zijn dat u bij een ander opleidingsinstituut wel alle lesdagen van de HVK-opleiding hebt gevolgd, maar niet in staat bent geweest uw scriptie af te ronden, dan kunt u bij de Gelling/Copla combinatie na het volgen van de pre-HVK module vier HVK tentamens maken en geen lessen volgen (op voorwaarde dat u kunt aantonen dat u de HVK-lessen hebt gevolgd bij een ander opleidingsinstituut) Deze tentamens gaan over:

 1. Organisatie en veiligheid
 2. Risicomanagement
 3. Industriële veiligheid
 4. Veiligheid en human factors
Meer informatie HVK opleiding

Geslaagd!
Sluit u deze tentamens af, en bent u ook geslaagd voor het positief afronden van uw eindwerk, dan kunt u uw HVK-diploma aanvragen.

De begeleiding van het eindwerk en uw weg naar het afleggen van deze tentamens zal intensief worden begeleid door onze docenten en de uitgeverij.

Onder auspiciën van Hobeon en Kiwa begeleiden wij u op deze weg.

Enthousiaste cursisten zeggen over de opleiding Pre-HVK:

De Pre-HVK-opleiding is als een op zich staande module en als onderdeel van de volledige opleiding voor Hogere Veiligheidskunde een waardevolle opleiding.
De nadruk wordt gelegd op het trainen en ontwikkelen van vaardigheden op het gebied van onderzoek, onderzoeks- en rapportagetechnieken en presentatie.
Het biedt mogelijkheden voor een MVK-er om verder door te groeien naar een MVK+ niveau en vergemakkelijkt een eventueel besluit om wel/niet door te stromen naar de HVK opleiding. De scriptie wordt toch vaak gezien als het lastigste onderdeel van de HVK-opleiding.
Als onderdeel van de volledige HVK opleiding biedt de pre-HVK-module de mogelijkheid om direct aan het begin van de HVK-opleiding alvast met je scriptie of een onderdeel daarvan aan de slag te gaan. Dit voorkomt dat het lastigste onderdeel van de opleiding naar het eind wordt geschoven, wat nog wel eens kan resulteren in het niet succesvol beëindigen van de studie. De weg van de geleidelijkheid is in de regel succesvoller.”

De pre-HVK is dé opleiding om beter beslagen ten ijs te komen als je de HVK opleiding wil gaan volgen.
De focus wordt gelegd op hoe je een goede rapportage maakt maar ook of het onderwerp voldoende niveau heeft. Door de intensieve begeleiding en de op maat afgepaste lesmomenten leer je kritisch naar je werkstuk te kijken. De docenten zijn niet belerend, laten je in je waarde en zorgen er voor dat je in je eigen kracht komt te staan. Voor iedereen die de HVK wil gaan doen kan ik de pre-HVK opleiding ten zeerste aanraden, maar het is ook een aanrader voor mensen die wat aan hun rapportagetechniek willen gaan doen.”

Meer informatie

Vul onderstaand formulier in en ontvang meer informatie omtrent de Pre-HVK opleiding. U kunt zich ook direct aanmelden.

Address :

adres

Email :

sipke@gelling.nl

Phone :

010 1234567